REVÍZIE, TLAKOVÉ SKÚŠKY, ŠKOLENIA, DOKUMENTÁCIA
 
 

Kontakty

 
Plynokontrol s.r.o.
Husova č. 2587/15
940 67 Nové Zámky
IČO: 45 972 109
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28029/N
 
tel:035/64 48 912
mobil:0905/627 380
e-mail:plynokontrol@plynokontrol.sk
www.plynokontrol.sk, 2015